ZZP-platform Stichtse Vecht

stichtsevecht

ZZP-platform biedt waar voor je geld

ZZP-platform Stichtse Vecht is de meest actieve vereniging voor de Zelfstandige Zonder Personeel in de regio. Met ruim 90 leden en bijna 40 activiteiten per jaar* moet je moeite doen om je collega ZZP’ers niet te ontmoeten.

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Het ZZP-platform Stichtse Vecht is een ondernemend, actief en inspirerend platform dat de Zelfstandige ZonderPersoneel in de Stichtse Vecht een gezicht geeft en tot doel heeft onderlinge samenwerking te bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van de economische bedrijvigheid in regio Stichtse Vecht door en voor ZZP’ers. Contacten onderling leggen, kennis en kunde uitwisselen en de achterban stimuleren, zijn een paar van onze speerpunten. Het zijn van een klankbord voor elkaar en samen te werken aan klussen dan wel elkaar klussen door te spelen zijn belangrijke neveneffecten.

Wie zijn de leden en wie kan er lid worden

Ruim 90 enthousiaste ZZP’ers die open staan voor adviezen en die bereid zijn hun eigen kennis en kunde te delen met mede-zzp’ers hebben zich aangesloten bij de vereniging.

Alle 3.000 zzp’ers uit gemeente Stichtse Vecht die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland kunnen lid worden van de vereniging ZZP-platform Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht heeft twaalf kernen: Nigtevecht, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud-Zuilen.

ZZP’ers van buiten de gemeente die wel een sterke economische binding hebben met de gemeente kunnen zich ook aanmelden. Het bestuur beslist in die gevallen over lidmaatschap. Andere uitzonderingen (zoals bijvoorbeeld het parttime in dienst hebben van een of twee medewerkers) zijn bespreekgevallen. Meld je in ieder geval aan. Nee heb je, ja kun je krijgen!

Website