Brabant Onderneemt

Brabant Onderneemt gelooft als non-profit platform in een expansie van de Noord-Brabantse economie waarin een welvarend progressief ondernemersklimaat centraal staat. Dit bereiken we door met een kwalitatief inhoudelijke en een ongedwongen aanpak de ondernemingen, onderwijs en overheid met elkaar te verbinden en te stimuleren. We streven naar betrokkenen die trots zijn op het Brabantse ondernemersklimaat en een bijdrage daaraan willen leveren.
Brabant Onderneemt gelooft niet dat er sprake is van crisis. Men moet anders (durven) denken en doen. Brabant Onderneemt is er heilig van overtuigd dat wanneer er een structurele en een provincie brede samenwerking tussen deze initiatieven wordt opgetuigd, Noord-Brabant een nog beter leef-, studie-, samenwerkings- en ondernemersklimaat kan scheppen.