Advocaten Unie

logo advocaten unie


Advocaten Unie is een landelijke organisatie van netwerk kantoren.
Binnen de Advocaten Unie werken verschillende advocatenkantoren, en
hun advocaten, nauw met elkaar samen. Kenmerkend aan de samenwerkende
kantoren is dat het gaat om kleine tot middelgrote kantoren, ieder met
een eigen identiteit. De kantoren aangesloten bij Advocaten Unie
verliezen deze eigen identiteit niet, wel bundelen zij hun krachten
voor wat betreft kennisvergaring en dienstverlening. Door op deze
wijze samen te werken kunnen de verschillende kantoren u samen onder
de naam Advocaten Unie op landelijk niveau voorzien van deskundig
juridisch advies op een veelheid van rechtsgebieden en tegen een
redelijk tarief.

Website Advocaten Unie